Spasticitate
Politică de confidențialitate

Politică de confidențialitate

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Protecția datelor cu caracter personal ale utilizatorilor acestui website reprezintă o preocupare majoră. Informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal de mai jos descrie ce date cu caracter personal ale utilizatorilor sunt colectate pe website și cum sunt folosite.

1. Operator

Adresa noastră este:
Str. Sevastopol no 13-17
Diplomat Business Centre, office 101, Sector 1,
Bucuresti
Tel.: +40 748 072 072
E-mail: office@desitin.ro

2. Datele de contact ale Responsabilului cu protecția datelor

Pentru orice întrebări pe care le aveți despre această declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal sau în general despre prelucrarea datelor dumneavoastră de către www.spasticitate.ro, vă rugăm să contactați Responsabilul nostru cu protecția datelor, la datele de contact de la Punctul 1.

3. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Dte cu caracter personal sunt toate informațiile care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă, cum ar fi nume, adrese, numere de telefon, adrese de e-mail, fotografii sau identificatori online. Atunci când prelucrăm date cu caracter personal, aceasta înseamnă – de exemplu – că vom colecta, stoca, folosi, transmite sau șterge astfel de date. În continuare, vom preciza inițial scopurile prelucrării și temeiurile juridice ale prelucrării; apoi vom detalia categoriile individuale de date cu caracter personal pe care le-am colectat.

3.1. Scopurile și temeiurile juridice ale prelucrării

Noi, precum și prestatorii de servicii pe care i-am contractat, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile enumerate mai jos. Precizăm că aveți dreptul de a vă opune prelucrării pe baza temeiului juridic „interes legitim” (a se vedea secțiunea Drepturile utilizatorilor pentru mai multe detalii privind exercitarea acestui drept):

NrScopul prelucrăriiTemeiul juridic al prelucrăriiDescrierea interesului legitim în prelucrare, dacă este relevant
1.Punerea la dispoziție a unui website pentru publicul general conform propriilor Termeni și condițiiExecutarea unui contract, respectiv a interesului nostru legitimNoi avem un interes legitim în a pune la dispoziție o prezență pe internet și pentru utilizatorii neînregistrați, pentru a oferi informații generale despre întreprinderea noastră.
2.Punerea la dispoziție a unei zone website protejate pentru utilizatorii înregistrați (numai profesioniști din domeniul sănătății)Executarea unui contract
3.Colectarea de informații statistice despre folosirea website-ului (așa-numita analiză web)Interes legitimNoi avem un interes legitim în a obține informații despre folosirea website-ului, în special pentru a ne îmbunătăți oferta.
4. Webtracking prin utilizarea instrumentelor și serviciilor comune de analiză web (Google Analytics).Consimțământ
5.Urmărirea defecțiunilor și garantarea securității sistemului, inclusiv detectarea și trasarea încercărilor de acces neautorizat și accesurilor neautorizate la serverul nostru webRespectarea obligațiilor noastre legale în domeniul securității datelor și a interesului nostru legitimNoi avem un interes legitim în a îndepărta defecțiunile, a garanta securitatea sistemului, precum și a detecta și trasa accesurile neautorizate sau încercările de acces neautorizat.
6.Protejarea și apărarea drepturilor noastreInteres legitimNoi avem un interes legitim în a ne exercita și a ne apăra drepturile.

3.2. Datele colectate în mod automat

Pe durata vizitei dumneavoastră pe website, www.spasticitate.ro colectează în mod automat următoarele date de acces, care sunt relevante pentru securitatea sistemului și securitatea datelor, în așa-numitele fișiere jurnal ale serverului web. Acest lucru implică în special următoarele date:

 • Domeniul și Gazda, din locul de unde folosiți internetul;
 • Adresa de internet a paginii web, din locul de unde ați ajuns la acest website prin intermediul unui link;
 • Data și ora;
 • Durata și selectarea paginilor web vizitate pe website-ul nostru;
 • Cantitatea de date transferate;
 • Adresa Internet Protocol (IP) a computerului dumneavoastră;
 • Sistemul de operare și informații despre programul de navigare folosit, inclusiv aplicațiile de tip add-on instalate, dacă există (de exemplu pentru flash player); și
 • Codul de stare http (de exemplu „Cerere reușită” sau „Fișierul solicitat nu s-a găsit”).

Fișierele jurnal sunt stocate timp de maxim șapte zile în scopul urmăririi defecțiunilor și garantării securității sistemului, inclusiv detectarea și trasarea încercărilor de acces neautorizat și accesurilor neautorizate la serverele noastre web, iar apoi sunt șterse, cu excepția cazului în care un caz suspect de acces nelegal la serverele noastre web a intervenit până la acel moment. Fișierele jurnal sunt analizate numai în astfel de cazuri suspecte și numai de către persoane autorizate. Fișierele jurnal ce trebuie să fie stocate în continuare în scop probatoriu sunt excluse de la ștergere până la clarificarea finală a cazului respectiv, și pot fi înaintate către autoritățile de investigații sau avocați în măsura necesară. Fișierele jurnal sunt de asemenea stocate pentru analiza web, totuși fără adresa IP (completă). În scopul analizei web, fișierele sunt evaluate doar în formă agregată (pentru detalii a se vedea Analiza web).

3.3. Prelucrarea altor date cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt colectate doar de la dumneavoastră atunci când ni le furnizați în mod voluntar. Aceste date sunt colectate, prelucrate și folosite numai în măsura în care este necesar într-un anumit scop și este permis în mod legal, sau sub rezerva consimțământului dumneavoastră. Nu se creează nicio legătură între detaliile care vă privesc și datele colectate în mod automat.

3.4. Divulgarea datelor către alți operatori (generalități)

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt în principiu transferate numai în măsura în care este necesar într-un anumit scop și către alți operatori numai în cazurile în care este necesar pentru a executa contractul, atunci când noi sau terțul avem un interes legitim într-o astfel de divulgare, sau atunci când v-ați dat consimțământul în acel scop. Mai mult, datele se pot transfera altor operatori în măsura în care noi avem obligația de a realiza o astfel de divulgare conform prevederilor legale sau deciziilor executorii emise de autorități publice sau instanțe competente.

3.5. Prestatorii de servicii (generalități)

www.spasticitate.ro își rezervă dreptul de a angaja prestatori de servicii pentru prelucrarea de date. În aceste cazuri, www.spasticitate.ro va încheia contracte de prelucrare cu prestatorii de servicii, în măsura în care este necesar.

Concret, este vorba despre următoarele tipuri de prestatori de servicii:

 • prestatori de servicii IT (suport tehnic);
 • furnizori de instrumente de analiză (pentru detalii a se vedea Analiza web).

3.6. Divulgarea către destinatari din afara SEE

Noi am putea transmite datele cu caracter personal și către destinatari care își au sediul social în afara SEE în așa-numitele țări terțe (de exemplu prestatori de servicii care lucrează pentru noi în calitate de persoane împuternicite de către operator). Țările din afara SEE sunt țări care nu fac parte din Spațiul Economic European, cum ar fi de exemplu Statele Unite ale Americii. Într-un astfel de caz ne asigurăm înainte de divulgare că fie un nivel adecvat de protecție a datelor există la destinatar (de exemplu pe baza unei Decizii a Comisiei UE privind caracterul adecvat pentru țara în cauză în conformitate cu Articolul 45 din RGPD sau pe baza unui acord privind clauzele contractuale UE aprobate de Comisia Europeană cu destinatarul în conformitate cu Articolul 46 din RGPD), fie că ne-ați dat consimțământul explicit privind divulgarea.

Veți putea obține de la noi o prezentare generală a destinatarilor din țările terțe și un exemplar din reglementările convenite în mod expres pentru a asigura nivelul adecvat de protecție a datelor. În acest scop, vă rugăm să folosiți detaliile din secțiunea Contact.

3.7. Durata stocării; perioade de păstrare

În principiu, noi vom stoca datele dumneavoastră atât timp cât este necesar pentru furnizarea acestui web-site și a serviciilor aferente, sau după cum avem un interes legitim în a continua stocarea. În toate celelalte cazuri vom șterge datele dumneavoastră cu caracter personal, cu excepția datelor pe care trebuie să continuăm să le stocăm pentru a ne conforma obligațiilor legale.

4. Cookie-uri

Unele pagini web de pe website-ul folosesc așa-numitele „cookie-uri”. Cookie-urile sunt fișiere mici stocate pe computerul utilizatorului atunci când vizitează un website. Cookie-urile pot stoca diverse tipuri de date și pot ajuta la oferirea de funcții suplimentare (și astfel website-ul devine în întregime mai prietenos cu utilizatorul, mai eficient și mai sigur). Dacă se folosesc cookie-uri, acestea nu conțin nicio dată cu caracter personal, decât dacă v-ați dat consimțământul explicit.

www.spasticitate.ro folosește de asemenea cookie-uri de analiză în legătură cu analiza web (a se vedea Analiza web).

Desigur puteți seta programul dumneavoastră de navigare pentru ca acesta să nu stocheze cookie-urile noastre pe unitatea de hard drive selectând „A nu se accepta cookie-uri” din setările programului dumneavoastră de navigare. Vă rugăm să aveți în vedere că anumite caracteristici ale website-ului nostru pot să nu fie disponibile sau să nu mai poată fi folosite în mod practic, dacă ați dezactivat folosirea de cookie-uri.

Opțiunile de setări nu acoperă cookie-urile setate de alți furnizori în timpul vizitei dumneavoastră pe paginile web ale terților.

5. Analiza web (Google Analytics)

Google Analytics este un instrument comun de analiză web pentru a evalua utilizarea site-urilor web și este furnizat de Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA („Google”). Informațiile privind utilizarea de către dvs. a site-ului web generate de cookie sunt de obicei transmise și stocate pe un server Google din SUA. Utilizăm Google Analytics cu funcția suplimentară oferită de Google pentru anonimizarea adreselor IP. Aici, adresa IP este în mod normal prescurtată de Google deja în UE și doar în cazuri excepționale prescurtată în SUA și este în orice caz stocată doar într-o formă prescurtată.
Conform furnizorului, adresa IP transmisă de browserul dvs. în legătură cu Google Analytics nu este combinată cu alte date.
Puteți împiedica colectarea și analiza datelor dvs. de către Google prin descărcarea și instalarea plugin-ului pentru browser disponibil aici. În plus, puteți împiedica stocarea de cookie-uri prin setările browserului respectiv (a se vedea secțiunea „Cookie-uri”).

6. Link-uri externe

www.spasticitate.ro poate include link-uri către pagini web ale terților. Noi nu avem nici o influență asupra prelucrării oricăror date cu caracter personal transferate către terți prin apăsarea link-ului (cum ar fi adresa dumneavoastră IP sau URL de la website-ul nostru unde se află link-ul). Noi nu ne asumăm nicio răspundere pentru prelucrarea unor astfel de date cu caracter personal de către terți. Se va aplica notificarea terțului privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

7. Securitate

Salariații noștri, precum și societățile de servicii pe care le-am contractat, sunt obligați să păstreze caracterul secret al informațiilor și să respecte regulile din legislația aplicabilă privind protecția datelor.

Noi luăm toate măsurile tehnice și organizatorice necesare, pentru a garanta un nivel adecvat de protecție împotriva riscului implicat și a vă proteja datele pe care noi le gestionăm, în special împotriva riscurilor ce rezultă din distrugerea, pierderea, modificarea neintenționată sau ilegală, divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat. Măsurile noastre de securitate sunt îmbunătățite în mod continuu în acord cu dezvoltarea tehnologică.

8. Drepturile pe care le aveți în calitate de Persoană vizată

Exercitarea drepturilor pe care le aveți: Pentru a vă exercita drepturile în calitate de persoană vizată afectată de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să folosiți detaliile din secțiunea Contact. Vă rugăm să vă asigurați în acest scop că avem posibilitatea de a identifica în mod clar persoana dumneavoastră.

Dreptul la informații și acces: Aveți dreptul să primiți din partea noastră informații despre prelucrarea datelor dumneavoastră. Ne puteți solicita să confirmăm dacă prelucrăm orice date cu caracter personal care vă privesc și aveți dreptul să vă accesați datele pe care noi le prelucrăm.

Dreptul de rectificare și ștergere: Dacă datele dumneavoastră sunt incorecte sau incomplete, puteți cere ca datele dumneavoastră să fie rectificate sau completate. Dacă vă divulgăm datele unor terți, îi informăm despre rectificare în măsura prevăzută de lege.

Aveți dreptul să obțineți de la noi ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, dacă precondițiile legale sunt îndeplinite în acest scop. Această situație se aplică în mod special în cazurile în care:

 • datele dumneavoastră cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate;
 • temeiul juridic pentru prelucrare a fost exclusiv consimțământul dumneavoastră, iar dumneavoastră v-ați retras acel consimțământ;
 • v-ați opus marketingului direct;
 • v-ați opus prelucrării bazate pe interesele noastre legitime ca temei juridic pe motive care se referă la situația particulară în care vă aflați și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea;
 • datele dumneavoastră cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; sau
 • datele dumneavoastră cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale.

Atunci când vă divulgăm datele unor terți, noi îi informăm despre ștergere în măsura prevăzută de lege. Vă rugăm să țineți cont de faptul că dreptul dumneavoastră de a șterge se supune unor restricționări. De exemplu, nu ne-am angajat sau nu ni se permite să ștergem orice date pe care avem obligația să le păstrăm din cauza perioadelor legale de păstrare. De asemenea, datele de care avem nevoie pentru a constata, exercita sau apăra drepturi în instanță sunt excluse de la dreptul dumneavoastră de ștergere.

Restricționarea prelucrării: Ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor dumneavoastră, dacă precondițiile legale sunt îndeplinite în acest scop. Această situație se aplică în special în cazurile în care:

 • dumneavoastră contestați exactitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal, și atunci până când vom putea să corectăm sau să verificăm exactitatea;
 • prelucrarea este ilegală și dumneavoastră solicitați restricționarea utilizării în loc de ștergere (a se vedea de asemenea mai sus);
 • noi nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră în scopul prelucrării, dar dumneavoastră aveți nevoie de aceste date pentru a constata, exercita sau apăra drepturile dumneavoastră în instanță;
 • v-ați opus prelucrării din motive personale, și atunci până când se constată dacă interesele dumneavoastră sunt predominante sau nu.

Dacă există dreptul de a determina restricționare prelucrării, noi marcăm datele în cauză pentru a ne asigura că doar aceste date continuă să fie prelucrate în limitele strânse care se aplică acestor date restricționate (și anume în special pentru a apăra drepturi în instanță sau cu consimțământul dumneavoastră).

Dreptul la portabilitatea datelor: Conform Regulamentului General privind Protecția Datelor 2016/679 (RGPD), aveți dreptul să primiți transmiterea datelor pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și prelucrabil automat, sau să solicitați – dacă este fezabil din punct de vedere tehnic – ca datele să fie transmise unui terț.

Drepturi la opoziție: Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor pe motive legate de situația particulară în care vă aflați, dacă respectiva prelucrare se bazează pe interesul legitim ca temei juridic. Mai aveți dreptul întotdeauna să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră în scopuri de marketing.

Retragerea consimțământului: Dacă ne-ați dat consimțământul pentru a vă prelucra datele, puteți întotdeauna să vă retrageți acest consimțământ cu efect pe viitor. Legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră rămâne neafectată până la retragere.

Dreptul de a depune plângere la Autoritatea de Supraveghere: Aveți dreptul să depuneți o plângere la o Autoritate de Supraveghere. În acest scop puteți contacta în special Autoritatea de Supraveghere competentă la locul dumneavoastră de reședință sau statul federal, sau Autoritatea de Supraveghere competentă pentru noi.

9. Modificarea declarației privind prelucrarea datelor cu caracter personal

www.spasticitate.ro își rezervă dreptul de a modifica prezenta politică privind prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu cerințele legale. Noi vom posta modificările care vă afectează în mod considerabil sau care au impact asupra dumneavoastră pe acest website. De asemenea, vă rugăm să fiți la curent cu actualizările acestei notificări privind prelucrarea datelor cu caracter personal pe website-ul nostru.